Home BTZ STZ sa zbavuje kritikov: Najvyšší možný trest pre predsedu BTZ a člena výkonného výboru potvrdený

STZ sa zbavuje kritikov: Najvyšší možný trest pre predsedu BTZ a člena výkonného výboru potvrdený

by redakcia tenisovysvet.sk
Peter Miklušičák

BRATISLAVA – Františkovi Babejovi a Petrovi Miklušičákovi boli za kritiku pomerov v Slovenskom tenisovom zväze (ďalej STZ) pozastavené funkcie vo Výkonnom výbore STZ na 12 mesiacov po tom, čo otvorene kritizovali navrhované stanovy STZ.


Je dôležité dodať, že sa jedná o najvyšší možný uložený trest, ktorý sa štandardne neudeľuje.

Obom menovaným bol trest uložený po tom, čo poukazovali na účelovú zmenu stanov STZ. Kritizovali viacero zmien a upozorňovali na nerešpektovanie viacerých skutočností ako je hodnotenie tenisových klubov s ohľadom na kvalitu jednotlivých hráčov a ich výsledky na turnajoch.

Najproblematickejšie však boli účelové zmeny stanov STZ v prospech niektorých klubov tak, aby si súčasné vedenie STZ udržalo svoju neobmedzenú moc. V tomto prípade je dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že generálnym sekretárom STZ je už dlhých 30 rokov Igor Moška.Za svoje vyjadrenia boli obidvaja potrestaní postihnutí spôsobom, ktorý je v rozpore so stanovami a predpismi STZ. Disciplinárna komisia STZ v rozhodnutí o odvolaní pozastavila Františkovi BabejoviPetrovi Miklušičákovi možnosť vykonávať funkcie vo vedení STZ, pričom odôvodnenie neobsahovalo žiadne relevantné ani len stručné odôvodnenie, ktoré by bolo v súlade s platnými predpismi STZ.

Postih vyplynul z vyslovenia vlastného názoru v spojitosti s navrhovanými stanovami STZ. Odvolacia komisia STZ následne potvrdila, a to aj napriek námietkam zo strany postihnutých, prvotné rozhodnutie Disciplinárnej komisie STZ vo veci uloženia trestu zákazu výkonu funkcie.Súčasné rozhodnutia zo strany vedenia STZ a jeho orgánov tak vytvárajú dojem, že je možné sankcionovať akýkoľvek názor, ktorý sa priamo nestotožňuje s názorom vedenia STZ. V demokratickej spoločnosti by takéto metódy mali byť neakceptovateľné a odsúdené zo strany nielen širokej, ale aj odbornej verejnosti a inštitúcií.

Vyzývame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby si dané rozhodnutia STZ, ktoré poškodzujú dobré meno slovenského športu, vyžiadalo na preskúmanie  a vyjadrilo sa k nim.

Zdroj: ts

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

seventeen − fifteen =