Home BTZ Aj zanietený Jozef Šramka prišiel o funkciu: Potom už bude pre slovenský tenis naozaj neskoro

Aj zanietený Jozef Šramka prišiel o funkciu: Potom už bude pre slovenský tenis naozaj neskoro

by Igor Uher

BRATISLAVA – Manželia Lucia a Jozef Šramkovci zasvätili svoj život tenisu. Bielym športom žijú dennodenne zrejme už od doby, kedy ich najstaršia dcéra Rebecca urobila svoje prvé tenisové kroky.


Veľké množstvo svojho času, energie a v neposlednom rade aj finančných prostriedkov, venovali výstavbe areálu TK Jednotka, ktorý postupne budovali na zanedbanom petržalskom školskom ihrisku a z ktorého napokon vytvorili jeden z najlepších klubov v meste.

Po zvolení do štruktúr BTZ začal Šramka aktívne spolupracovať na nových projektoch. Práve na jeho trávnatom ihrisku sa konala úvodná prednáška cyklu Vzdelávanie s BTZ. V zime pre zmenu poskytol kurty v nafukovačke pre projekt Doubles specialist. O zanietenosti Šramkovcov k tomuto športu svedčí aj fakt, že na kurtoch svojho klubu zorganizovali v roku 2023 šestnásť oficiálnych turnajov vo všetkých vekových kategóriách.

A predovšetkým úspešne zvládli aj najväčší tohtoročný turnaj – Majstrovstvá v tenise, ktorého sa zúčastnilo viac ako sedemdesiat tenistov z celého Slovenska. Naozaj len máloktorý tenisový funkcionár v Bratislave sa môže pochváliť podobným počtom svojich aktivít. Toto všetko však absolútne nič neznamenalo pre tých, ktorí ho na mimoriadnom Valnom zhromaždení bratislavských klubov zbavili funkcie. V rozhovore s Jozefom Šramkom sme detailnejšie spätne rozobrali z viacerých uhľov pohľadu práve túto udalosť.    

Ako vnímate udalosti, ktoré viedli k výmene vedenia BTZ?

“Myslím si, že tento počin sa plánoval už od momentu, kedy sme boli zvolení do vedenia BTZ na predchádzajúcich riadnych voľbách do regionálnych orgánov STZ. Skupina funkcionárov, ktorá vo vlaňajších voľbách neuspela, nevedela svojim spôsobom „prežiť“ to, čo sa udialo a musela v čo najkratšom termíne urobiť niečo preto, aby sa už v budúcnosti podobná situácia nezopakovala. Šlo im o zachovanie pozícií, ktoré by im garantovali rozhodovacie právomoci. Podľa princípu – každý si robí, čo ja chcem.”

Ako sa k tomuto bodu prepracovali?

“Otázku by som pozmenil na: Prečo sa k tomu prepracovali? Pre lepšie pochopenie, použijem ukážkový príklad zo života bratislavských klubov. Nemenovaný tréner zo Slávie STU si zoberie do rúk rebríčky mládežníckych kategórii a začne telefonovať rodičom detí hrajúcich v iných kluboch. Dôvod? Aby prestúpili do Slávie, ako jedného z dvojice najväčších a finančne najlepšie zabezpečených klubov. To nie je bohužiaľ fikcia, ale každodenná čierno – biela realita. Je všeobecne známe, že Slávia STU nemá až na niekoľko málo výnimiek zastúpenie na popredných miestach v mládežníckych rebríčkoch. Riešenie zo situácie sa ponúka samo. Nové stanovy by predsa mohli zabezpečiť dvojici bratislavských veľkoklubov nadmernú finančnú dotáciu. A môžeme prejsť na pôvodnú otázku. Z týchto tzv. dotácií si vytvoria finančné prostriedky, ktorými znevýhodňujú kluby pri tvorbe cien za tréningovú jednotku a tým sa stávajú ostatné kluby konkurencie neschopné.”

Ako sa teda k tomuto odvolávaniu prepracovali?

“Z tohto dôvodu museli najprv presadiť úpravu stanov, ktorými utiahli opraty až do takej miery, že ľudia, ktorí za ich zmenu zahlasovali, si ani neuvedomili, že ich deti, alebo dokonca aj ich vnúčatá, budú za to niesť dôsledky. A zrejme budú mať na toto ich počínanie úplne odlišný názor. Kým však táto generácia funkcionárov neodíde, nepomôžu si a potom už bude pre slovenský tenis naozaj neskoro.”

Čo to prinesie slovenskému tenisu?

“Okrem iného aj už spomínaný nový spôsob odmeňovania klubov, ktorý bude výhodný iba pre určitú skupinu ľudí. Títo funkcionári budú argumentovať tým, že majú najväčšiu hráčsku základňu a preto ich veľkokluby musia byť viac dotované. Celý systém nového financovania bol koncipovaný výhradne iba pre ich potreby. Aj stanovy zmenili do tej podoby, aby všetky štyri regióny ovládla táto konkrétna skupina ľudí. A z toho dôvodu sa systematicky začalo pracovať na tom, aby tí, ktorí prekážajú, boli odstránení z cesty.”

Voľby do regionálnych štruktúr zväzu sa konajú každé štyri roky. Prečo sa podľa vás potrebovali vrátiť na svoje stratené pozície ani nie rok a pol po ich fiasku v riadnych voľbách?

“Udalosti, ktoré tejto výmene predchádzali, boli organizované funkcionármi, ktorí boli presvedčení, že si môžu z pozície mocných robiť všetko, čo si zaumienia. Osobne si myslím, že aj za týmto hlasovaním treba vidieť predovšetkým peniaze. Hlavne preto, aby mohli viaceré kluby z hlasovania v budúcnosti profitovať.”Ako sa im podarilo naštrbiť dôveru niektorých klubov v BTZ?

“Zväz dokázal efektívne pracovať s jednoduchými emóciami. Ako príklad uvediem Prezidentský pohár, ktorý pôvodne nemal byť bodovo dotovaný. Bol to pokus, ktorého sme sa v dôsledku vyčerpania finančných prostriedkov v tom čase odmietli zúčastniť. Pritom by sa to týkalo iba 12 chlapcov a dievčat počas dvoch dní za sumu do desaťtisíc eur. Napokon, deťom body neskôr mimoriadne pripočítali. A v konečnom dôsledku celú vec komunikovali tak, aby to vyvolalo negatívnu emóciu voči Petrovi Miklušičákovi.”

Akým smerom sa uberie tenis v Bratislave po tomto prevrate?

“Tak, ako sa tenis na Slovensku „rozvíjal“ do nášho vlaňajšieho nástupu, v tom istom smerovaní bude aj pokračovať. A budem úprimný, tenisové hnutie si za to môže samo. Týka sa to predovšetkým tých funkcionárov, vďaka ktorým získali na mimoriadnom Valnom zhromaždení tesnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Hovorím hlavne o tých funkcionároch, ktorí obrátili kabát.”

Prekvapilo vás hlasovanie týchto funkcionárov, ktorí donedávna podporovali vedenie BTZ?

“S ich deťmi vyrastali moje deti. Pravidelne sme sa stretávali na turnajoch. Viem, aký mali názor k smerovaniu slovenského tenisu a vnímam aj to, ako sa teraz zachovali. Svojim spôsobom ma to ani neprekvapilo. Ak niekoho nezaujíma, o čom tento prevrat v skutočnosti bol, tak mu zbytočne budem vysvetľovať, čo je správne. To si musia zodpovedať tí ľudia, ktorí majú na to svoj názor, avšak strategicky zostali ticho, aby sa vedeli v pravej chvíli pridať na “správnu” stranu.” 

Prečo im vytýkate zmenu názoru?

“V blízkej budúcnosti už bude zbytočné riešiť, prečo niektorí z týchto „charakterných“ ľudí pálili na protest jednu životopisnú knihu pred NTC. Učinili tak potom, ako šéfky veľkoklubov zásadným spôsobom porušili súťažný poriadok a ovplyvnili priebeh súťaže. Nikto si už ani nespomenie na to, ako po vzájomnej dohode upravili výsledok súboja Slávie STU so Slovanom Bratislava. A rovnako sa už zabudlo aj na to, kto podal trestné oznámenie a súdil sa s týmito veľkoklubmi. Na čo by aj? Veď títo ľudia sa už na Valnom zhromaždení tvárili ako najväčší kamaráti bojujúci za tie „najsprávnejšie“ rozhodnutia.”

Použili v tomto boji stratégiu Trójskeho koňa?

“Osobne si myslím, že práve týmto smerom bol koncipovaný hlavný útok na súdržnosť bratislavských klubov. Vďaka jednej rodine, ktorá v Petržalke vlastní tri kluby, získali tesnú nadpolovičnú väčšinu. Týmto krokom si otvorili cestu k ovládnutiu všetkých pozícií v regiónoch, vo Výkonnom výbore aj v Rade STZ. Systém voľby podľa toho, kto dá viac, dokonale zafungoval v praxi.”

Má podľa vás zmysel podniknúť relevantné kroky k tomu, aby sa po mimoriadnom zhromaždení vývoj ešte zvrátil?

“Nie je nutné sa tým už zaoberať. Riadim sa filozofiou, že vecami, ktoré neviem ovplyvniť, sa zaoberať ani nemienim. Nebudem míňať energiu na to, aby som niekoho pošpinil, alebo obvinil. Chcel som iba apelovať na slušnosť, etiku a na rozvoj slovenského tenisu. To, čo som povedal, je tvrdá realita. Poukázal som iba na fakty a skutočnosti, ktoré sa udiali. Zostáva mi už len zavrieť sa na zimu do haly a trénovať s deťmi. A veriť v to, že budú dosahovať úspechy na medzinárodnej scéne.”

Za vášho pôsobenia vo Výkonnom výbore BTZ ste pomáhali rozbehnúť niekoľko úspešných projektov, ktoré prejavili svoju životaschopnosť. Ako vidíte ich budúcnosť?

“Uvidíme v koľkých z nich sa bude pokračovať a koľko ďalších projektov uvedie do života nové vedenie Bratislavského zväzu a najmä, v akej kvalite. Či to náhodou nebudú iba obohraté lopty z turnaja, ktoré venujú svojim verným. Okrem toho sa zrejme vyžrebujú tímové súťaže do mnohých nezmyselných skupín a následne sa budú hrať dva mesiace viaceré fázy súťaže napriek tomu, že je tenis individuálny šport. A na záver sa vyhodnotia iba preto, aby niekto dospel k zadosťučineniu a mohol si tak pripísať mimoriadne odmeny.”

Veľkokluby vyčítali vedeniu BTZ chyby pri organizácii súťaží, čo vy na to?

“Vyčítali nám napríklad chybu pri žrebovaní družstiev. TK Petržalka nominovala tri družstvá chlapcov vo výkonnostnej  B – kategórii, pritom mohli postaviť iba dve. Kritici nám vytkli, že sme nekonali podľa súťažného poriadku. Pritom však títo „vševedkovia“ nenamietali to, že práve súťažný poriadok je mylne nastavený a nerešpektuje výkonnosť hráčov. Nepochopili a ani sa len nezamysleli nad tým, že ak má niekto v detskej kategórii výrazne slabšiu výkonnosť, tak ho nemôžeme poslať do vyššej výkonnostnej triedy pre vážne riziko, že mu tenis jednoducho znechutíme. V tom konkrétnom prípade šlo o tak markantný kvalitatívny rozdiel, že pri takejto konfrontácii by deti utrpeli akurát tak poriadnu traumu a nič pozitívne by im to neprinieslo. Takúto konfrontáciu sme v družstvách nechceli dopustiť a preto sme volili aj systém nižšej výkonnostnej B – kategórie. Z môjho uhla pohľadu sme to nastavili metodicky a po trénerskej stránke správne.”

To však nebola jediná zámienka pre kritiku…

“BTZ sa dopustil niekoľkých chýb v začiatkoch svojho pôsobenia aj preto, že nám neboli z predchádzajúceho sekretariátu poskytnuté všetky informácie včas a korektne. Všetky chyby sa však v priebehu prvých týždňov odstránili a preto tvrdím, že sa pri výmene celého vedenia BTZ varilo z vody.  Okrem toho nám vyčítali aj to, že sa nedokážeme stretnúť s ostatnými klubmi v rámci Valného zhromaždenia. Ale nikoho z kritikov už ani len nenapadlo spomenúť to, že sa valná hromada klubov nedokázala zísť ani v predchádzajúcich rokoch z dôvodu, že nebola uznášaniaschopná. Uvidíme, koľkých chýb sa oni sami dopustia.”

Ako sa zmenilo vaše vnímanie slovenského tenisu potom, ako ste sa dostali do regionálneho orgánu STZ?

“Už odvtedy, čo sa pohybujem v tenise, som dospel k zásadnému poznaniu. Takto nastavený systém ekonomicky zotročuje hráčov aj ich rodičov v tom zmysle, že ak niekto neuposlúchne, nedostane dotácie. Stačí si pozrieť rebríčky. A postavenie hráčov z veľkoklubov. A keď funkcionári zahlasujú v prospech zväzu, tak ich dostanú aj s určitým zvýhodnením. Napríklad v podobe možnosti zorganizovania turnajov v Bratislave, na ktorých je možné si finančne prilepšiť. Avšak vždy je to niečo za niečo. A to poskytuje veľký priestor pre lobizmus, ktorý miestami poriadne smrdí. Na druhej strane musím skonštatovať, že čím dlhšie sa pohybujem v tomto prostredí, tým si viac zvykám na to, že sa musím postarať sám o seba. Už mi to až tak veľmi neprekáža, že žijem medzi takýmito ľuďmi. Aspoň ma motivujú k ešte kvalitnejšej práci.”Ako vidíte perspektívu Majstrovstiev v tenise, ktoré ste napriek polenám pod nohami od zväzu úspešne zorganizovali pre viac ako 70 účastníkov?

“Aj keby sme čelili rovnakým okolnostiam ako v tomto roku, tak v tom nevidím problém. Kľúčová je účasť sponzora, ktorý musí poskytnúť peniaze na to, aby sme ich mohli zorganizovať. Ostatné výdaje sme riešili vo vlastnej réžii. Najdôležitejšie je, že sa účastníkom turnaj naozaj úprimne páčil, vrátane jeho atmosféry. Všetci si dobre zahrali a pri káve sa aj pozhovárali. Preto viem, že veľmi radi prídu aj nabudúce. A možno sa dokonca tentokrát vyhneme aj zákazom štartu pre hráčov z najväčších klubov.”  

A na záver ešte jedna pekná myšlienka od Jozefa Šramku:

“Ľudia nemajú radi úspech toho druhého. Radšej mu uštedria čokoľvek, vrátane podpásových úderov, len aby ten druhý úspešný nebol. A to sa netýka iba tenisu. Naučili sme sa to vnímať ako určitý stupeň „liberalizmu“. To znamená, že sa to môže. Avšak tá etika, ku ktorej nás má tento krásny šport viesť, sa z neho úplne vytratila.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

5 × five =