streda, 6 decembra, 2023
HomeBTZSTZ pokračuje v zastrašovaní kritikov: Predseda BTZ Miklušičák reaguje na najvyšší možný...

STZ pokračuje v zastrašovaní kritikov: Predseda BTZ Miklušičák reaguje na najvyšší možný trest

BRATISLAVA – Návrat do päťdesiatych rokov minulého storočia? Alebo sa predstavitelia STZ po troch dekádach svojho pôsobenia vo funkcii mentálne zasekli niekde v čase?


Podobné otázky bohužiaľ vyvolávajú posledné kroky úradníkov z Príkopovej 6. Po škandalóznom zrušení Majstrovstiev Slovenska dospelých a následnej kritike zo strany tenisových osobností prišla najprv panická reakcia zo strany sekretariátu STZ v podobe zablokovania prístupu na zväzový Facebook viacerým bývalým reprezentantom, vrátane Dominika Hrbatého.

Svoju neschopnosť adekvátne reagovať na kritické názory napokon korunovali na siedmom poschodí v NTC spôsobom, ktorý sa bohužiaľ negatívnym spôsobom zapíše veľkými písmenami do histórie bieleho športu na Slovensku.

Činovníci zo sekretariátu STZ učinili bezprecedentný krok v histórii
slovenského tenisu. Prostredníctvom svojho donucovacieho prostriedku –
disciplinárnej komisie potrestali predsedu Bratislavského tenisového zväzu Petra Miklušičáka a člena výkonného výboru Františka Babeja zákazom vykonávania svojej funkcie na obdobie jedného roku.

Dôvodom pre tento závažný krok, pod ktorým je podpísaný šéf disciplinárnej komisie Ľubomír Páleník, bolo publikovanie kritických názorov týchto funkcionárov pred schvaľovaním kontroverznej novely stanov STZ. Kompletné zdôvodnenie rozsudku disciplinárky si môžete prečítať TU.

Na jeho dopady sme sa spýtali „hlavného obvineného“ predsedu BTZ Petra Miklušičáka. Stanovisko Františka Babeja vám prinesieme v najbližších dňoch.Prekvapilo vás rozhodnutie disciplinárnej komisie?

“Zostal som prekvapený z toho, ako disciplinárna komisia v tejto veci rozhodla. Čakal som, že sa unormálnia aj na základe faktov, ktoré im náš právnik odprezentoval. Tak ako podnet aj samotné rozhodnutie disciplinárnej komisie je veľmi zvláštne a zároveň zaujímavé v tom, že sme boli spolu s Františkom Babejom predvolaní ako individuálni členovia STZ. Avšak podľa komisie sme porušili predpisy ako funkcionári STZ. Boli sme predvolaní na základe údajného porušenia rokovacieho poriadku Výkonného výboru, ktorý by však mal byť v súlade so stanovami STZ. Stanovy sú v tomto prípade nadradený predpis pre rokovací poriadok. A v stanovách je jednoznačne uvedené nasledovné: “Člen kolektívneho orgánu, ktorého stanovisko je odlišné od oficiálne prijatého kolektívneho rozhodnutia, je povinný zverejniť svoje odlišné stanovisko. Takže nielen, že má právo uplatniť takúto možnosť, ale dokonca je aj povinný ho zverejniť. Inak povedané, sme boli povinní informovať tenisovú verejnosť o našom názore na novelu stanov.

A práve preto, že nám nebol poskytnutý priestor na oficiálnej stránke STZ, ani po našom dožadovaní, tak sme informovali verejnosť iným spôsobom na sociálnych sieťach, prostredníctvom médií, teda aj vášho portálu. V konečnom dôsledku sme si iba splnili vlastnú povinnosť vyplývajúcu priamo zo Stanov STZ.”

Aký trest vám disciplinárna komisia udelila?

“Mohli nám udeliť disciplinárny trest pozastavením výkonu našej funkcie v rozmedzí od troch do dvanástich mesiacov. Nikoho zrejme neprekvapí, že sme dostali hneď najvyšší možný trest, čiže dvanásť mesiacov. Rozhodnutie samozrejme nie je zatiaľ právoplatné. Preto sa voči nemu mienime odvolať. Je to však mätúce aj preto, že sme boli prizvaní ako individuálni členovia STZ a nie ako jeho funkcionári. Z môjho uhla pohľadu ide o zlepenec toho, čo komu vyhovuje a ako mu to vyhovuje.”

Čo pre vás v praxi bude toto pozastavenie činnosti znamenať?

“Úprimne povedané, ani si to neviem osobne dobre predstaviť. V rozhodnutí je napísané, že sa pozastavuje výkon všetkých našich funkcií v rámci STZ. Čo je však opäť veľmi relatívne rozhodnutie. Moja funkcia napríklad vznikla na základe stanov STZ avšak v súlade so stanovami BTZ. To znamená, že zvolením za predsedu BTZ som bol automaticky nominovaný aj do Výkonného výboru STZ. Rovnako tak som členom dozorných rád dcérskych spoločností STZ Marketing. NTC A.S., NTC Košice, kde sa personálne otázky riadia obchodným zákonníkom. Toto disciplinárne rozhodnutie vyvolá viacero právnych otázok.”

Čo je podľa vás za týmto disciplinárnym konaním?

“V prvom rade v tom vidím snahu o to, aby nám zatvorili ústa a znechutili funkcionárčenie. Aby sme sa prestali verejne vyjadrovať ku niektorým veciam, s ktorými nesúhlasíme. Zároveň za tým vidím snahu, aby nás zbavili našich funkcii vrátane hlasovacieho práva vo Výkonnom výbore.”Aké dôsledky toto rozhodnutie bude mať pre vás v praxi? Myslel som tým, či vám toto rozhodnutie zo sekretariátu zamedzí prístupu k informáciám o finančnom fungovaní STZ?

“Zatiaľ vychádzame z toho, že ide o neprávoplatné rozhodnutie. Určite využijeme pätnásťdňovú lehotu na podanie odvolania voči tomuto rozhodnutiu. Či sa podarí docieliť aj zamedzeniu v účasti na rokovaniach Výkonného výboru uvidíme. Na moju kontrolnú činnosť v dcérskych spoločnostiach STZ by toto rozhodnutie nemalo mať dosah.”

Ide iba o účasť na Výkonnom výbore, alebo aj na zasadaní Rady STZ?

“Samozrejme, že toto rozhodnutie sa týka aj našej účasti na zasadnutiach Rady STZ, na ktoré by sme neboli prizvaní.”

Nasledujúcu otázku som vám už položil pri našom nedávnom rozhovore. Avšak v súvislosti s výsledkom disciplinárneho konania ju kladiem opäť. Je možné vás počas pozastavenia vašej činnosti nahradiť niekým poslušnejším?

“To je otázka, na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď, ale po piatkovom rozhodnutí ma neprekvapí, ak budú aj takéto snahy. Doposiaľ, čo viem, zakaždým sa iba niekto vzdal funkcie a odstúpil.”

Ako dlho bude trvať, než rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobudne účinnosť?

“Naše odvolanie nasmerujeme na odvolaciu komisiu. Jej rozhodnutie môže ktorákoľvek strana spochybniť a preto napokon možno rozhodne až samotný Výkonný výbor. Jeho rozhodnutie môže revidovať následne iba Rada, poprípade súd. Predpokladám, že sekretariát sa bude tento proces snažiť čo najviac urýchliť, takže uvidíme.”

Rátali ste aj s takouto možnosťou aj s následkami, ktoré to prinesie?

“Rátal som samozrejme so všetkými možnosťami, avšak nečakal som, že po predložení našich právnych argumentov vyjdú s takýmto verdiktom odporujúcim Stanovám STZ.”

Bude mať toto rozhodnutie dopad aj na aktivity, ktoré organizuje BTZ a na súťaže, ktoré riadi?

“Nemalo by to mať dopad na BTZ, tomu by muselo najprv byť pozastavené členstvo v STZ a až po tom by právomoci a kompetencie, ktorými disponujeme, prešli pod STZ.”

Stanovy však musia najprv prejsť registračným procesom na Ministerstve vnútra a k tomu ste mali vážne pripomienky.

“Stanovy musia byť najprv zaregistrované a to iba v takom prípade, ak nebudú v rozpore so zákonom. Momentálne prebiehajú kontrolné činnosti, či proces schvaľovania stanov prebehol v súlade so stanovami a zákonom o športe. Ministerstvo vnútra má určitú lehotu na registráciu stanov. Taktiež hlavný kontrolór športu by sa mal vyjadriť k tomu, či nové stanovy STZ boli prijaté v súlade s pôvodnými stanovami ako aj so Zákonom o športe.”

Neznechutilo vás to a neodradilo od ďalších aktivít?

“Zopakujem, že som po tomto verdikte zostal nemilo prekvapený. Keď však vnímam krivdy, ktoré sa v tomto ohľade dejú, priznám sa, že ma ešte viac motivujú do ďalšej roboty.”Môže toto rozhodnutie disciplinárnej komisie nejakým spôsobom ohroziť organizáciu turnaja, ktorý po zásahu Výkonného výboru stratil svoje označenie Majstrovstiev Slovenska? Inak povedané, disponuje STZ ešte nejakými pákami, ktorými by vám organizáciu tohto turnaja znemožnil?

“Nebude to oficiálny turnaj STZ, takže do organizácie STZ nemá čo hovoriť. Hrá sa však o benefity, ktoré sme sľúbili už predtým. O prize money a o voľné karty na veľké medzinárodné turnaje, ktoré zorganizuje v priebehu letnej sezóny TC Empire Trnava, preto verím, že účasť bude napriek tomu kvalitná.”

Zaujímal by ma váš názor na uzavretie nielen vášho prístupu na oficiálnu facebookovú stránku STZ. Toto obmedzenie sa dotýka okrem iných aj Dominika Hrbatého a Martina Kližana. 

“Neviem presne, kto rozhodol o zablokovaní nášho prístupu. Domnievam sa, že pani Petra Chamilová, ako vedúca tlačového odboru STZ má na starosti správu FB a príkaz prišiel od generálneho sekretára pána Mošku. Výkonný výbor ani poradná mediálna komisia o ničom takom nikdy nehlasoval. Dôsledkom tohto konania sa nemôžme zapájať do diskusie ku príspevkom, nevieme si dokonca ani len dohľadať stránku STZ na tejto platforme. Takto vníma demokraciu vedenie STZ. Toto konanie však vyvoláva otázky, do akej miery je Slovenský tenisový zväz súkromná organizácia, v ktorej má rozhodujúce slovo generálny sekretár, alebo hovoríme o národnom športovom zväze, ktorý je príspevkovou organizáciou, riadi ho kolektívny orgán, má byť v názoroch otvorený pre svojich členov a musí jednoducho vedieť zniesť a prijať kritiku, pokiaľ je vecná.”

Zdroj: ts – Igor Uher

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =

Slováci v akcii