Home BTZ Súd rozhodol, že Slovenský tenisový zväz musí vydať bankové výpisy: Nie len tenisová verejnosť má na to právo

Súd rozhodol, že Slovenský tenisový zväz musí vydať bankové výpisy: Nie len tenisová verejnosť má na to právo

by redakcia tenisovysvet.sk
Miloslav Mečíř, STZ

BRATISLAVA – Iniciatíva za lepší tenis s veľkým znepokojnením sleduje vývoj situácie a postoje Slovenského tenisového zväzu (STZ) a jeho dcérskej spoločnosti STZ marketing s.r.o. k predsedovi Bratislavského tenisového zväzu a členovi dozornej rady uvedenej spoločnosti Mgr. Petrovi Miklušičákovi, PhD.


Peter Miklušičák bol ešte v apríli 2022 vymenovaný do funkcie člena dozornej rady STZ Marketing s.r.o. a prakticky hneď od začiatku si v zmysle svojej funkcie žiadal sprístupniť výpisy z bankových účtov uvedenej spoločnosti. Peter Miklušičák v tejto súvislosti uvádza, že: “Konatelia STZ Marketing s.r.o. sa prakticky hneď po mojom zvolení do funkcie tejto povinnosti vyhýbali a sprístupňovali mi iba účtovné informácie, ktoré s mojimi žiadosťami nijako nesúviseli. Pri nahliadnutí do akýchkoľvek dokladov mi nebolo umožnené robiť si fotodokumentáciu, no samotné výpisy z účtov mi neboli pod rôznymi  výhovorkami a zámienkami poskytnuté vôbec ani k nahliadnutiu a to ani po roku od mojej prvej žiadosti“.

Po neodbytnej snahe a zjavne vykonštruovanom disciplinárnom konaní s následkom dvanásťmesačného neoprávneného „dištancu“ vo Výkonnom výbore sa STZ  ako jediný spoločník v júni 2023 pokúšal Petra Miklušičáka dvakrát v rozpore so zákonom odvolať z funkcie člena dozornej rady STZ Marketing s.r.o. Obe tieto odvolania Peter Miklušičák napadol na súde samostatným žalobami.

STZ Marketing s.r.o. sa však domnievala, že požadované výpisy z bankových účtov už Petrovi Milušičákovi nemusí vydať. Z uvedeného dôvodu Peter Miklušičák požiadal súd aj o vydanie neodkladného opatrenia na vydanie predmetných výpisov z bankových účtov.

Súd návrhu Petra Miklušičáka vyhovel a uvedenú povinnosť vydať bankové výpisy STZ Marketing nariadil. “Neodkladné opatrenie je vykonateľné jeho doručením, napriek tomu STZ Marketing s.r.o. za každú cenu nechce bankové výpisy z účtov sprístupniť ani Petrovi Miklušičákovi ani nám ako jeho právnym zástupcom a voči nariadenému neodkladnému opatreniu sa odvolala,“ dodáva advokát JUDr. Matej Marhavý.

Peter Miklušičák pritom doteraz figuruje v obchodnom registri ako člen dozornej rady STZ Marketing, s.r.o., t.j. ku dnešnému dňu napriek snahám zo strany STZ Marketing, s.r.o. nebol z obchodného registra ako člen dozornej rady vymazaný.“Je otázne, prečo sa vlastne STZ Marketing s.r.o. tak extrémne bráni zverejneniu bankových výpisov napriek vydanému neodkladnému opatreniu, ktoré je vykonateľné. Nejde o nejaký zložitý a nákladný úkon a je to úplne normálna a bežná požiadavka člena dozornej rady, ktorá prislúcha tejto funkcii“ dodáva na záver Peter Miklušičák.

Iniciatíva za lepší tenis nepovažuje vyššie uvedené správanie STZ a jej dcérskej spoločnosti v prospech slovenského tenisu. “Naopak, konanie voči Petrovi Miklušičákovi sa javí ako „hon na bosorky“ s výraznými známkami svojvôle a arogancie moci. Zo správania konateľov STZ Marketing s.r.o. je viac ako zrejmé, že za každú cenu z nepochopiteľných dôvodov nechcú sprístupniť informácie, na ktoré má nie len tenisová verejnosť právo,“ uvádzajú vo svojom spoločnom vyhlásení signatári a zakladatelia Iniciatívy, súčasní i bývalí reprezentanti – Martin Kližan a Michal Mertiňák.

Zdroj: ts, Iniciatíva za lepší tenis

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

16 + eleven =