Home Najdôležitejšie Martin Kližan o pozadí volieb na post prezidenta STZ: Neboli v súlade s rokovacím poriadkom

Martin Kližan o pozadí volieb na post prezidenta STZ: Neboli v súlade s rokovacím poriadkom

by Igor Uher
Martin Kližan

BRATISLAVA – Martin Kližan so svojim reformným programom u regionálnych funkcionárov neuspel.


Napriek uznaniu volebnej porážky upozornil na manipulovanie zväzu s hlasovacími mandátmi. Poukázal na fakty, ktoré priniesli verejné hlasovanie namiesto tajného a napokon nám prezradil aj to, ako vidí vlastnú budúcnosť v tenisovom hnutí po prezidentských voľbách.

Ako ste vnímali spory o hlasovacie právo tesne pred voľbami?

“Voľby na post prezidenta STZ neboli v súlade s rokovacím poriadkom. Hlasovali aj tí piati členovia Rady STZ, ktorí podľa aktuálne platných stanov nemali právo hlasovať preto, že už sú členmi výkonného výboru a tým sa im skončila, respektíve pozastavila činnosť v Rade STZ. Títo piati sa hlasovania zúčastnili. Samozrejme, napriek tomu výsledok hlasovania rešpektujem, avšak nedokážem sa stotožniť s tým, že sa táto voľba konala verejne a nie tak ako zvyčajne, tajne. Bolo jasné, že vedenie STZ chcelo mať prehľad o tom, kto za koho hlasuje a preto si práve jeho zástupcovia verejnú voľbu aj presadili.“

Mečíř o budúcnosti Mošku v STZ a napredovaní slovenského tenisu v uplynulých rokoch: Otvorte si oči!

Konali sa tieto voľby a kampaň, ktorá im predchádzala, férovo?

“Boli to prvé voľby, na ktorých sme sa zúčastnili. Neočakávali sme, že dvadsaťdeväťročná diktatúra Igora Mošku skončí bez boja, keď zistil, že v Bratislave už nemá s výnimkou jeho domovskej Slavie a Mečířovho Slovana podporu žiadnych iných klubov. V ostatných krajoch sa perfektne pripravil. Určite mu pomohli aj kontakty so samosprávami. Svoje urobili aj trestné oznámenia, ktoré mali dosah na postoje klubov v regiónoch. Viaceré trestné oznámenia za ohováranie a to nielen mojej osoby, sme mohli podávať aj my. Touto cestou sme však ísť nechceli. Zväzoví funkcionári sa štylizovali do pozície ľudí, ktorí chceli aj takýmto spôsobom prezentovať tenisovému hnutiu svoju silu a odhodlanie zotrvať na svojich postoch.“Nesklamal vás pri voľbách postoj funkcionárov z ostatných krajov

“Podporu z regiónov som mal aj ja. Avšak viacerí z nich mi na rovinu povedali, že nechcú mať v budúcnosti problémy s STZ. Ak by pri verejnej voľbe zdvihli ruku za mňa a napokon by som v nich neuspel, tak by očakávali následky. Vážim si toho, že mi to priamo vyložili ešte ráno pred voľbami. Na rovinu mi povedali, že pri tajnej voľbe mám ich hlas, avšak pri verejnej podporia Mečířa.“

Nový prezident STZ Miloslav Mečíř chce spojiť tenisové hnutie na Slovensku: Vyzval som aj Martina Kližana

Ako vnímate budúcnosť slovenského tenisu po týchto voľbách?

“Bol by som veľmi rád, ak by som sa mýlil. Ale Miloš Mečíř sám ukázal, že o túto funkciu dlhodobo záujem nemá. Nemá záujem byť aktívnym výkonným funkcionárom. Z toho dôvodu si myslím, že jediné, čo tieto voľby priniesli, bola iba výmena mena na poste prezidenta, ktorá absolútne nič nového neprinesie. Miloš Mečíř je Tibor Macko číslo dva. Ak nechce byť aktívnym funkcionárom, bude sa musieť obklopiť tímom extrémne aktívnych ľudí, ktorí ponesú všetku prácu a zodpovednosť na vlastných pleciach. Funkcionári z regiónov sa rozhodli pre kontinuitu smerovania systému, ktorý upadá. Aj keď sami vedia, že už nejde o to, či sa jedinému hráčovi v stovke podarí urobiť nejaký výsledok. Chceli sme poukázať na skutočnosť, že tenisové kluby na Slovensku sú vo finančnej núdzi. Nemajú dostatočný počet závodných hráčov. Infraštruktúru majú v katastrofálnom stave. Osobne držím Mečířovi palce, nech sa mu darí v tom, čo bude robiť. A to napriek tomu, že ani neviem, čomu mám vlastne držať palce, keďže na zasadaní žiadny svoj program nepredstavil.“Čo budete robiť vy osobne po voľbách?

“Bez ohľadu na výsledok volieb máme ambíciu docieliť, aby sa z Bratislavského tenisového zväzu stala výkladná skriňa slovenského tenisu. Snažíme sa z BTZ urobiť samostatnú fungujúcu inštitúciu, ktorá bude organizovať viaceré tenisové akcie. Osobne by som chcel pri ich organizácii komunikovať so sponzormi.“

Mladá krv neuspela: Miloslav Mečíř novým prezidentom Slovenského tenisového zväzu

Nebudete pri práci v BTZ viazaní nariadeniami strešného orgánu, ktorým je STZ?

“BTZ je samostatné občianske združenie s vlastnými právomocami, ktoré nepodliehajú centrálnemu zväzu. Napriek tomu, že existujú určité vzájomné dohody. Nevidím dôvod, prečo by sme jeho úroveň nemali pozdvihnúť na kvalitatívne podstatne vyššiu úroveň, aj keď sa zrejme nebudeme môcť pri tom spoliehať na STZ.“

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

2 × 4 =