Home Najdôležitejšie Ani renomovaný kouč Pláteník im nebol po vôli: Chcel som slovenskému tenisu iba pomôcť, ale takto to na Slovensku funguje!

Ani renomovaný kouč Pláteník im nebol po vôli: Chcel som slovenskému tenisu iba pomôcť, ale takto to na Slovensku funguje!

by Igor Uher
Vladimír Pláteník, Empire Tennis Academy

BRATISLAVA – Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu môžeme bezpochyby označiť ako organizačné centrum s výraznými rozhodovacími kompetenciami.


Svoje rozhodnutia často opiera o stanovisko takzvanej Trénerskej rady (TR). Inštitúcie, ktorá koná výhradne za zatvorenými dverami a ktorej rozhodnutia ovplyvňujú osudy desiatok mladých talentovaných hráčov.  

Ak vydalo vedenie STZ ku konkrétnej veci zamietavé stanovisko, väčšinou na to malo svoju typickú a už poriadne ošúchanú a tisíckrát opakovanú formulku: “Na základe rozhodnutia Trénerskej rady“…  Fráza, ktorú si za roky existencie Trénerskej rady prečítali skutočne mnohí rodičia, tréneri, či kluboví funkcionári. Fráza, za ktorou sa schovávali zamietnuté dotácie, individuálna podpora, či nominácie do reprezentačných výberov.  

Viac ako pol roka bol súčasťou tejto Trénerskej rady aj renomovaný kouč Vladimír Pláteník, medzinárodne rešpektovaná osobnosť, ktorá sa postarala o výkonnostný vzostup viacerých slovenských i zahraničných hviezd ako napríklad Dominiky Cibulkovej, či Darie Kasatkinovej. 

Slovenský prezident Tenisovej asociácie profesionálnych trénerov (PTCA) pre slovanské krajiny dokázal vždy otvorene a konštruktívne hovoriť o nedostatkoch v tréningovom procese, v metodike, alebo v celkovom nastavení a smerovaní tenisu na Slovensku. Jeho názorová úprimnosť však bola na príťaž v prostredí, kde sa iný názor netoleruje. A práve pre svoj kritický postoj napokon o svoje miesto v Trénerskej rade aj prišiel.   Priblížte, prosím, našim čitateľom, čo je predmetom činnosti Trénerskej rady a v akom časovom období ste v nej pôsobili?

“Členom Trénerskej rady som bol od októbra 2022 do mája 2023. Oficiálne je poradným orgánom Výkonného výboru STZ. Jej členovia sa schádzajú štyrikrát do roka a riešia otázky spojené s reprezentáciou v jednotlivých vekových kategóriách. Jej význam dokladujú kompetencie, ktorými disponuje, ako napríklad tvorba zoznamu podporovaných klubov pre konkrétnu sezónu, zloženie NTC tímov, ako aj tvorba zoznamu hráčov zaradených do individuálnej zväzovej podpory.” 

S akými predstavami a nápadmi ste do nej vstúpili?

“Do TR som vstúpil ako náhradník za šéftrénera TC Empire, ktorý mal v tom čase zdravotné problémy. Keďže už na začiatku môjho pôsobenia sa prezident STZ Miloš Mečíř vyjadril proti mojej kandidatúre, vedel som, čo ma čaká. Bohužiaľ, skôr ako som mohol čokoľvek navrhnúť, prejaviť snahu niečo zmeniť alebo vylepšiť, bol som odvolaný.”

Aký máte zo svojho pôsobenia v tejto rade pocit?

“Mám pocit, že som bol jediný, kto kládol otázky a vyjadroval pochybnosti o niektorých rozhodnutiach STZ. V podstate všetky zásadné body rokovania boli navrhované vedením STZ a prítomní členovia rady zväčša len automaticky zdvíhali ruky, aby tieto návrhy jednohlasne odsúhlasili.”

Ako vnímate jej činnosť a prínos pre slovenský tenis?

“Po skúsenostiach z môjho pôsobenia v TR ju vnímam ako nefunkčnú organizáciu a jej činnosť považujem za úplne zbytočnú. Uvádzam to preto, že v nej pôsobia takmer všetko ľudia, ktorí sú buď platení zo strany STZ, alebo nikdy tenis nehrali na profesionálnej úrovni a žiadneho špičkového hráča ani nevychovali. A rovnako tak jej prináleží aj prívlastok slepého obhajcu. Ak bolo totiž nutné prikryť niektoré problematické rozhodnutia STZ nepriestrelným argumentom, tak jednoducho na sekretariáte alibisticky uviedli, že „Trénerská rada tak rozhodla.“ Týmto jedinečným spôsobom mohlo vedenie STZ bez obmedzenia manipulovať udeľovanie individuálnych dotácií, alebo nominácií.”

V tenisovom hnutí sa často spomínalo meno nádejného hráča Daniela Balaščáka z Trnavy, ktorému na základe rozhodnutia Trénerskej rady nebol priznaný dotačný príspevok za výsledky a postavenie v rebríčku. Ako sa spätne pozeráte na toto rozhodnutie?

“Práve o tomto probléme som hovoril v televízii TA3. Nie sú jasne zadefinované kritériá pre udeľovanie týchto individuálnych dotácií a preto ich Trénerská rada rozdeľuje tak, ako jej to z vedenia STZ niekto nadiktuje. Ako príklad uvediem 22-ročnú hráčku na 400. mieste v rebríčku WTA. Športový riaditeľ STZ a predseda Trénerskej rady v jednej osobe, pán Vladimír Habas z predložených dokumentov prečítal, že jej nenavrhuje žiadnu podporu. Avšak vzápätí prítomným oznámil dotáciu vo výške 20 000 eur pre ďalšiu 22-ročnú hráčku, ktorá je v rebríčku WTA na 700. pozícii. A čuduj sa svete, všetci členovia Trénerskej rady ako na povel zdvihli ruky a súhlasili. Jediný, kto sa ozval, som bol ja s tým, že tomu nerozumiem. Vzápätí som dostal odpoveď, že hráčke udelili výnimku, lebo kapitán ženskej reprezentácie Matej Lipták ju vidí perspektívne do štvorhry pre fedcupový tím. Prepáčte, ale z môjho uhla pohľadu je to úplný nonsens. Samozrejme, že je za tým niečo úplne iné, ale to tu rozoberať nebudem. 

Môžem uviesť aj iný, konkrétny prípad. Jednoznačne najlepšiemu 15–ročnému hráčovi na Slovensku Danielovi Balaščákovi odmietli priznať individuálnu podporu napriek tomu, že vyhral EYOF (Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa konal v Banskej Bystrici). Po tomto podujatí sa ním všetci zväzoví funkcionári radi chválili aj s ním fotili. Ale, keď sa pre neudelenie individuálnej podpory chlapec ospravedlnil zo súťaže reprezentačného družstva SR, dostal na dva mesiace dištanc. STZ mu naschvál zablokovalo účasť nielen na domácich turnajoch, ale aj na podujatiach ITF a ETA. Takže takto to na Slovensku funguje. Buď sa podvolíte, alebo vám prostredníctvom sankcií budú škodiť, ako len vedia.

Môžem potvrdiť, že dištanc, alebo rôzne ďalšie finančné sankcie, dostali iba hráči z klubov s iným názorom. Rovnaký meter pri rozhodovaní o sankciách za tie isté priestupky nebol pritom použitý u iných hráčov z klubov so spriazneným názorom.”Ako hodnotíte argumenty, ktorými zdôvodnili vaše odvolanie z Trénerskej rady?

“Argumenty si môžu ľudia prečítať sami. Z môjho pohľadu je zrejmé, že prezident zväzu Miloš Mečíř má veľký problém, keď mu niekto povie iný názor. Preto prekrútil moje slová a napriek existencii dôkazu v podobe videozáznamu z archívu TA3 ma odvolali. Bohužiaľ, pravda sa ťažko počúva a vedenie STZ si to v plnej miere uvedomuje. Preto cielene odstavuje moju osobu. Dokonca ma nepripustili vyjadriť sa ani na stretnutí Rady STZ, lebo vedia, že moje argumenty sú pravdivé a možno by som mnohým otvoril oči. Takže takáto je realita. Ľudia z vedenia STZ sa tvária, ako sú prístupní k dialógom, ale v skutočnosti iba zakazujú a odvolávajú všetkých s iným názorom ako majú oni. 

Ja som chcel slovenskému tenisu iba pomôcť. Som však absolútne nezávislý a na rozdiel od celého ansámblu STZ vrátane Trénerskej rady, Výkonného výboru, či Rady STZ, nie som nijak odkázaný na peniaze od STZ.”

V novembri bolo na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia bratislavských klubov odvolané celé vedenie BTZ počas plánovanej neprítomnosti jeho predsedu Petra Miklušičáka. Ako sa pozeráte na túto udalosť?

“Od momentu, keď bolo vlani zvolené nové vedenie BTZ, nastali v STZ obrovské zmeny. Do pol roka sme mali zo sekretariátu STZ návrh nových stanov, na základe ktorých, čuduj sa svete, vymysleli nový volebný kľúč. Dvojici kubov, Slovan Bratislava a Slávia STU Bratislava, sa na jeho základe navýšia počty hlasov z približne 20 na 80. Číže jasným účelom novely týchto stanov bolo zabrániť tomu, aby STZ v budúcnosti prišla o bratislavský kraj.”

Myslíte si, že za odvolaním celého vedenia BTZ vrátane Petra Miklušičáka bola snaha za každú cenu mu zabrániť kontrole účtov STZ Marketing s.r.o.?

“Myslím si, že ak máte stopercentne čistý štít, nemáte sa čoho báť a nebudete obštrukciami permanentne znemožňovať členovi dozornej rady kontrolu dokumentov, čo už je vo svojej podstate trestné. Vôbec nerozumiem ľahostajnosti zo strany tenisovej verejnosti a príslušného ministerstva. Veď tu evidentne niečo smrdí a pritom sa jedná o štátne dotácie a financie pre tenis!”

Ako vidíte budúcnosť slovenského tenisu?

“O tejto téme sa môžeme baviť o pár rokov, keď už bude zrejmé, kam až ľudia z vedenia STZ dostanú slovensky tenis.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

fifteen − 6 =