Home Najdôležitejšie STZ reaguje na avizované zmeny stanov: Zabezpečiť dlhodobo spravodlivé princípy pri voľbách do výkonných a kontrolných orgánov

STZ reaguje na avizované zmeny stanov: Zabezpečiť dlhodobo spravodlivé princípy pri voľbách do výkonných a kontrolných orgánov

by redakcia tenisovysvet.sk
Miloš Mečíř

BRATISLAVA – STZ reaguje na vyjadrenie člena Výkonného výboru Slovenského tenisového zväzu Františka Babeja o zásadnej zmene stanov STZ.


Redakcia tenisovýsvet.sk uverejňuje reakciu STZ v kompletnom pôvodnom znení bez akýchkoľvek redakčných úprav.

“Výkonným výborom STZ schválený návrh znenia stanov STZ, je neverejný pracovný materiál pripravený pre Radu STZ. Z toho dôvodu sa STZ k detailom ich znenia nebude zatiaľ vyjadrovať. Uvedené znenie bude predmetom rokovania predsedníctiev štyroch regionálnych tenisových zväzov a následne bude komunikované smerom k jednotlivým klubom. Považujeme preto za nešťastné a neprofesionálne, aby člen Výkonného výboru STZ uvádzal v médiách zavádzajúce osobné domnienky, alebo čiastkové informácie vytrhnuté z kontextu a takto vyjadroval svoj názor na uvedený návrh znenia ešte predtým, než je tento návrh znenia zo strany STZ predložený jednotlivým klubom naprieč Slovenskom. Pokiaľ ide o stanovy ako také – máme za to, že schválenie znenia stanov veľkou väčšinou Výkonného výboru STZ len dokazuje dobrú prácu legislatívnej komisie, ktorá k svojej úlohe pristúpila nanajvýš zodpovedne. Sme presvedčení, že sa vytvoril taký základný dokument fungovania tenisu na Slovensku, ktorý môže zabezpečiť dlhodobo spravodlivé princípy pri voľbách do výkonných a kontrolných orgánov STZ.

Nový návrh stanov oprávnene priznáva väčšiu silu pri hlasovaniach tým klubom, ktoré sú aktívnejšie a pre tenisové hnutie majú väčší prínos v oblasti kvantity a kvality členskej základne. Navrhovaný dokument má ambíciu zamedziť rozdielnym výkladom jednotlivých ustanovení a vytvára dobrý legislatívny rámec na účinné plnenie cieľov STZ.

Zároveň môžeme skonštatovať, že dokument zohľadňuje všetky požiadavky, ktoré nám kladie zákon o športe, čím je v plnom súlade s jeho aktuálnym znením. Preto veríme, že sa s ním stotožnia aj kluby v jednotlivých regiónoch a Rada STZ stanovy v tomto znení na svojom riadnom zasadnutí v apríli tohto roku schváli.”

V Bratislave dňa 24.2.2023

Michal Varmus, viceprezident STZ a predseda Stredoslovenského RTZ a Vavrinec Sedlák, viceprezident STZ a predseda Východoslovenského RTZ.

Zdroj: STZ, ts

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

three × 2 =