Home BTZ Predseda BTZ o kontroverznej novele stanov aj predvolaní na disciplinárku: Iný názor sa v štruktúrach STZ už dlhoročne neakceptuje

Predseda BTZ o kontroverznej novele stanov aj predvolaní na disciplinárku: Iný názor sa v štruktúrach STZ už dlhoročne neakceptuje

by Igor Uher
Peter Miklušičák

BRATISLAVA – Škandál okolo zrušenia Majstrovstiev Slovenska mužov a žien nebol zďaleka najpodstatnejšou témou, ktorá nedávno otriasla verejnou mienkou tenisovej pospolitosti na Slovensku. Jej príčinám sme venovali prvú časť rozhovoru s predsedom BTZ Petrom Miklušičákom.


Z hľadiska svojich dopadov pre budúcnosť slovenského tenisu má podstatne zásadnejší význam schválenie kontroverznej novely stanov Rady STZ, ktoré bolo dôvodom vzniku Iniciatívy za lepší tenis. Ako zvyčajne aj tento proces sprevádzali pochybnosti, manipulácie s hlasovaním a odlišný uhol pohľadu na výklad pojmu právo. Pokračujeme v rozhovore s Petrom Miklušičákom.

Aj samotný proces hlasovania o zmenách stanov nebol podľa reakcií na sociálnych sieťach úplne v súlade s pravidlami. O čo vlastne šlo?

“Predsedníctvo Rady STZ prednieslo na svojom sobotňajšom zasadnutí požiadavku na zmenu stanov, pričom prítomných oboznámilo s odôvodnením ich zmien. Diskusia k tomuto bodu bola pomerne krátka. My sme v jej rámci vystúpili s viacerými otázkami ohľadom opodstatnenosti týchto zmien.

Chcem však poukázať na niekoľko skutočností, ktoré toto hlasovanie sprevádzali. Je všeobecne známe, že sme minulý rok pri voľbe do krajských orgánov boli obviňovaní zo strany STZ z volebných machinácií. Aj preto by som na tomto mieste s plnou vážnosťou označil počínanie vedenia STZ pred hlasovaním o zmene stanov ako účelové a manipulatívne.”

Na čom svoje tvrdenie zakladáte?

“V piatok sme komunikovali s členmi Rady zo západoslovenského kraja, s pánmi Truhlářom a Šrámekom, ktorí sú ešte aj dnes, päť dní po zasadnutí Rady, vedení na stránke STZ ako členovia Rady STZ. Obom pritom neprišla na zasadnutie Rady STZ pozvánka.

Adam Truhlář priletel kvôli účasti na Rade na otočku z Dubaja, kde mal svoje služobné povinnosti. V piatok teda zisťoval, čo je vo veci. Napokon po usilovnom pátraní sa dozvedel od predsedu svojho kraja, že dvaja členovia zo západného regiónu sa 12. apríla oficiálne vzdali členstva vo Výkonnom výbore aby sa opäť mohli stať členmi Rady namiesto Truhlářa so Šrámekom. Nikto z vedenia STZ pritom nepovažoval za potrebné o tom informovať ani ich, ani členov iných orgánov.”

Pokiaľ viem, tento stav ste namietali…

“Samozrejme. Týmto krokom si vedenie zväzu strelilo vlastný gól. V Zákone o športe je rovnako, ako v stanovách STZ jednoznačne napísané, že v prípade, ak niektorý člen orgánu rozhodoval hlasovaním v konkrétnej veci na jednom stupni, nemôže v tej istej veci rozhodovať na inom stupni schvaľovania. Z tohto dôvodu sme na túto skutočnosť upozornili a našu výhradu aj uviedli do zápisnice. Zaznelo k tomu aj upozornenie od člena volebnej komisie, že dvaja členovia Rady majú byť z týchto dôvodov z hlasovania o návrhu stanov vylúčení. Nasledovala krátka diskusia, v ktorej zazneli argumenty pre aj proti a bez ohľadu na maše námietky o návrhu hlasovali aj spomínaní “(ne)vylúčení” členovia Rady.”Postačí, to, že ste tieto námietky uviedli do zápisnice?

“Našťastie bol na zasadnutí Rady STZ prítomný aj nezávislý pozorovateľ z Ministerstva školstva, ktorý sa k tejto záležitosti tiež musí vyjadriť do zápisnice. Podľa nášho názoru išlo v tomto prípade jednoznačne o konflikt záujmov v zmysle paragrafu 20 ods. 3 Zákonu o športe podľa ktorého: “Člen orgánu národného športového zväzu, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni…“ Preto by sa malo o návrhu stanov hlasovať ešte raz a v súlade so zákonom a stanovami.”

Spomínali ste však aj iný prípad manipulácie…

“Je to smutné, ale zopakovala sa podobná situácia z vlaňajška, kedy funkcionári STZ absolvovali stretnutie s jedným členom Rady STZ. Okrem iného mu pripomenuli projekty STZ, ktoré bežia v jeho klube. Vďaka „diplomacii” boli presvedčiví až do tej miery, že dotknutý člen Rady sa zasadnutia a hlasovania radšej ani nezúčastnil.”

Aktuálna situácia je po sobote dosť vyhrotená. Čo bude nasledovať?

“Nové stanovy obsahujú okrem iného aj návrh, podľa ktorého sa bude po novom považovať za závažné porušenie stanov alebo princípov STZ aj šírenie zlého mena STZ. Je to veľmi široko formulovaný pojem, pričom v samotných stanovách nie je definované, kto určí, čo všetko môžeme za závažné porušenie dobrého mena STZ považovať.

Výsledok krokov, ktoré učinil sekretariát STZ, je badať aj v tom, čo všetko sa už udialo v posledných dvoch mesiacoch. Môžeme to kľudne označiť za snahu postrašiť kritikov, ktorí nesúhlasia s niektorými krokmi vedenia STZ.”Spolu s Františkom Babejom ste predvolaní na disciplinárnu komisiu. O čo ide?

“Na disciplinárnu komisiu sme predvolaní kvôli porušeniu rokovacieho poriadku Výkonného výboru. Na koberček si nás zavolal samotný prezident STZ. Podľa neho sme sa previnili tým, že sme sa osobne stretli s niektorými členmi Rady STZ. Aby som bol konkrétny, tri týždne dozadu sme spolu s Františkom Babejom absolvovali okružnú jazdu po Slovensku, v rámci ktorej sme diskutovali s troma členmi Rady o novom návrhu stanov a ďalších štyroch návrhoch, ktoré sme plánovali predložiť na zasadnutie Rady.”

O čom to vypovedá?

“Zdá sa mi, že niektorí predsedovia krajov majú pocit, že majú v osobnom vlastníctve členov Rady a môžu im diktovať, s kým sa môžu stretávať a o čom sa môžu baviť. Je neakceptovateľné, aby sa člen najvyššieho výkonného orgánu nemohol slobodne stretnúť s členom Rady ako najvyššieho zákonodarného orgánu, ak s ním chce debatovať o tenisových záležitostiach týkajúcich sa STZ.

Ďalším dôvodom nášho predvolania bolo údajné presviedčanie týchto členov Rady, aby nepodporili návrh nových stanov. Na vlastnú obranu chcem uviesť, že sme spomínaným funkcionárom predložili porovnanie pôvodných a nových stanov v písomnej forme s tým, aby si to naštudovali, porovnali a sami sa rozhodli, ako s týmito informáciami naložia. V konečnom dôsledku títo členovia napokon aj tak zahlasovali za zmenu stanov.”

Myslíte si, že u týchto funkcionárov prevládol strach z reakcie ich vedúcich činiteľov v regionálnych zväzoch?

“Myslím si, že najväčším problémom myšlienkovej stagnácie v celom STZ je verejná voľba na Rade STZ. Pri každej dôležitej otázke musí každý funkcionár verejne ukázať ako hlasoval. A tým sa samozrejme ocitajú pod drobnohľadom sekretariátu. Každý z nich pri nej cíti pohľad na sebe s obavou, aby pri prejavení vlastného slobodného názoru neprišiel náhodou o benefity. Napokon aj pri vlaňajších voľbách na post prezidenta zväzu bol prednesený návrh na tajné hlasovanie, ktorý neprešiel. Jednoducho majú strach sa verejne postaviť proti názoru konkrétneho človeka vo zväzovej štruktúre.”

Ako ste reagovali, keď vám na oficiálnej stránke STZ neumožnili uplatniť právo na odpoveď potom, ako sa na vašu adresu na tej istej platforme vyjadril prezident STZ Miloš Mečíř? Vedúca tlačového odboru to vtedy odôvodnila tým, že vám bude priestor poskytnutý až potom, keď to schváli na svojom zasadnutí Výkonný výbor.

“Vec je v tom, že iný názor sa v štruktúrach zväzu už dlhoročne neakceptuje. Jediný správny je iba ten zo sekretariátu. Svojim konaním už viackrát potvrdili, že iného názoru sa boja. A to napriek tomu, že konštruktívna kritika je práve to, čo pomáha športu k jeho napredovaniu. Autokratický štýl riadenia zväzu sa po schválení nových stanov ešte viac posilní a ešte do väčšej miery sa centralizuje do rúk sekretariátu STZ. V novom návrhu stanov je napríklad aj ustanovenie, ktoré umožní Výkonnému výboru pozastaviť členstvo a výkon práv regionálnym zväzom, čo je absolútne neslýchané. Takouto právomocou by mal disponovať iba najvyšší strešný orgán a tým je Rada STZ. Je to významná zmena vo fungovaní slovenského tenisu. Nie je to o pozastavení členstva jedného klubu, ktorý si nezaplatí kolektívnu registráciu. V doposiaľ platných stanovách to bol jediný dôvod, pre ktorý bolo možné pozastavenie členstva realizovať.”Čo by v praxi znamenalo, ak by STZ pozastavilo vo svojom systéme členstvo BTZ?

“Pozastaví sa členstvo jeho predstaviteľov vo Výkonnom výbore a v Rade STZ. Je otázne, ako by touto formou mohol zväz fungovať, lebo v stanovách je uvedené, koľko členov by mali mať tieto orgány. Následkom toho by sa pozastavili dotácie, možnosť organizovať súťaže, ktorých riadenie by automaticky prešlo pod STZ.”

Nie je toto práve ten cieľ, ku ktorému sú aktuálne kroky STZ nasmerované? Nechcú vás po formálnom varovaní na disciplinárnej komisii pri najbližšej príležitosti rovno nahradiť?

“Cieľom zmien novoprijatých stanov je jednoznačne pohroziť každému, kto nie je ochotný poslúchať. V prvom rade je nutné opozíciu umlčať s tým, že ak by to nezabralo, tak ju vďaka novým stanovám možno legislatívne čistým spôsobom elegantne nahradiť. To by však už bolo na hlbšiu právnu analýzu.”

Disponuje STZ právomocou nahradiť vás niekým poslušnejším?

“Doposiaľ som nad tým ani nemal dôvod rozmýšľať. Ale po skúsenostiach z posledných týždňov sa ma už pár známych na túto možnosť pýtalo. Nechcem špekulovať, uvidíme, čo prinesie disciplinárka.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

nine + six =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy