Home Najdôležitejšie STZ reaguje na vznik Iniciatívy za lepší tenis: Buď nemajú dobré informácie, alebo nechcú rešpektovať výsledky demokratických volieb

STZ reaguje na vznik Iniciatívy za lepší tenis: Buď nemajú dobré informácie, alebo nechcú rešpektovať výsledky demokratických volieb

by Majo Malinovský
Miloslav Mečíř

BRATISLAVA – Vedenie Slovenského tenisového zväzu zareagovalo na vznik Iniciatívy za lepší tenis a na jej pripomienky k navrhovaným Stanovám STZ.


Prinášame stanovisko STZ v plnom znení bez redakčných úprav:

“Na poslednom zasadnutí 9. apríla 2022 Rada Slovenského tenisového zväzu uložila novozvolenému Výkonnému výboru pripraviť nové znenie Stanov na najbližšie zasadnutie Rady, ktoré bude 22. apríla 2023. Cieľom bolo odstrániť nejednoznačnosť niektorých ustanovení a zosúladiť Stanovy STZ so Zákonom o športe. Výkonný výbor vytvoril Legislatívnu komisiu zloženú zo zástupcov všetkých štyroch regiónov STZ a prezidenta zväzu Miloslava Mečířa. Poveril ju prípravou návrhu nových stanov STZ. Po viac ako šesťmesačnej práci Legislatívna komisia STZ predložila návrh nových stanov na rokovanie výkonného výboru 15. februára 2023.Hlavnou zmenou nového návrhu Stanov STZ je zásada, že počet hlasov jednotlivých klubov na regionálnych valných zhromaždeniach sa bude odvíjať aj od počtu hráčov, počtu družstiev, kvality hráčov a kvality družstiev, ktoré každý klub má. Tieto parametre najlepšie odzrkadľujú reálnu prácu klubov v slovenskom tenise. Čím lepšie klub pracuje, tým viac hlasov bude mať. Výkonný výbor STZ navrhované znenie nových Stanov STZ 15. februára 2023 schválil v pomere hlasov: ZA: 10 hlasov, PROTI: 2 hlasy, ZDRŽAL SA: 1 hlas. Nový návrh Stanov bol po schválení výkonným výborom zaslaný všetkým 217 registrovaným klubom STZ a zverejnený na webovej stránke zväzu. Do dnešného dňa prišli pripomienky od jedného klubu, ktoré boli zodpovedané.  Nový návrh Stanov STZ bol už odprezentovaný aj na Valných zhromaždeniach Stredoslovenského a Západoslovenského tenisového zväzu. Tento týždeň bude odprezentovaný na Valných zhromaždeniach Bratislavského aj Východoslovenského tenisového zväzu.

Sme presvedčení, že celý proces prípravy nových Stanov STZ prebiehal a prebieha transparentným a demokratickým spôsobom. Nerozumieme výhradám signatárov petície, ktorí buď nemajú dobré informácie alebo nechcú rešpektovať výsledky demokratických volieb do orgánov STZ, demokratický proces prípravy a prijímania Stanov STZ.”

Zdroj: TASR

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

18 − seventeen =