Home BTZ BTZ doubles specialist aj vzdelávanie s BTZ: Bratislavský tenisový zväz rozbieha zaujímavé nové projekty

BTZ doubles specialist aj vzdelávanie s BTZ: Bratislavský tenisový zväz rozbieha zaujímavé nové projekty

by Igor Uher
Peter Miklušičák

BRATISLAVA – Keďže Tenisový svet.sk sa stal hlavným mediálnym partnerom Bratislavského tenisového zväzu, môžeme vám priniesť prvý z rady avizovaných článkov, ktorými vás budeme informovať o aktuálnom dianí v regióne, o novinkách priamo z kuchyne BTZ, ako aj o projektoch, ktorými chce nové vedenie pomôcť rozvoju tenisu v našom kraji a ktoré si podrobnejšie rozoberieme v nasledujúcich materiáloch. V úvodnom rozhovore nám ich rámcovo predstavil predseda BTZ Mgr. Peter Miklušičák, PhD.


Ako sa zmenil váš život po nástupe do funkcie?

“Nástup bol naozaj celkom hektický. Práve v tom období sa začali súťaže družstiev, ktoré po celom Slovensku organizačne zastrešujú regionálne zväzy. Takže sme boli hodení rovno do vody. Veľa vecí s tým spojených bolo nevyhnutné si okamžite naštudovať. Našťastie nám v úvode veľmi pomohol pán docent Nemec, ktorý zaúčal do administratívnych prác aj novú sekretárku BTZ. Rovnako veľká vďaka patrí aj dámam zo sekretariátu STZ, ktoré jej ochotne pomáhajú svojimi radami. Sám som pri nástupe netušil, aké množstvo vecí táto práca vyžaduje. Na druhej strane priznávam, že ráno už vstávam o niečo pokojnejší, než za posledné dva roky, kedy som podnikal v gastronómií v náročnom období protipandemických opatrení. Práca na sekretariáte BTZ je časovo náročná, mnohé záležitosti riešime nielen na vlastnom sekretariáte, ale aj na výboroch a komisiách STZ. Zdĺhavé je najmä štúdium rôznych štatútov, pravidiel, poriadkov, stanov, smerníc a iných materiálov, ktoré sa mi zatiaľ nepodarilo úplne zvládnuť, znalosť ktorých je však pre plynulý chod zväzu nevyhnutná.”

Ako zvládate výkon svojej novej funkcie?

“Pravdupovediac, niekedy až na poslednú chvíľu. Všetci noví členovia BTZ sa učíme takpovediac za pochodu. Máme určitú nevýhodu oproti regionálnym zväzom na strednom a východnom Slovensku, kde zostalo vedenie po voľbách takmer rovnaké. V Bratislave, rovnako ako na západoslovenskom regionálnom zväze, nastali personálne zmeny aj na pozíciách sekretárov zväzu, čo malo za dôsledok niektoré pochybenia z našej strany. To sa však pri nástupe do funkcie môže pritrafiť každému. Chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. Napriek tomu, že ide zatiaľ o neplatenú funkciu, môžem za seba úprimne povedať, že ma táto práca veľmi baví. Predovšetkým pre to, že hľadáme cesty, ako tenisu v Bratislave naozaj pomôcť.”

Aká je vaša spolupráca s bratislavskými klubmi?

“Komunikácia prebieha na korektnej profesionálnej úrovni. Z výsledku volieb, zdá sa, sú stále mierne rozčarovaní zástupcovia niektorých väčších bratislavských klubov, keďže ani jeden z ich nominantov nebol zvolený do štruktúr BTZ. Napriek tomu sa snažíme so všetkými udržiavať korektné vzťahy. Snažíme sa im vysvetľovať, že naša iniciatíva za reformu slovenského tenisu nebola namierená voči klubom alebo persónam v slovenskom tenise, ale smerovala k naštartovaniu nových procesov, ktoré posunú slovenský tenis dopredu.”Čím sa chcete odlíšiť od predchádzajúceho vedenia regionálneho zväzu v Bratislave?

“Chceme byť podstatne viditeľnejší ako predchádzajúce vedenie, čo znamená byť predovšetkým modernejší v oblasti komunikácie. Úprimne poviem, že s výnimkou práce pána docenta Nemca som si donedávna ani len nevšimol, že by sa na pôde BTZ niečo dialo. Až po mojom príchode som zistil, aký je veľký rozsah kompetencií a úloh, ktoré má BTZ riešiť. Radi by sme sa posunuli aj v marketingovej oblasti, z ktorej neplynuli do zväzu v posledných rokoch žiadne príjmy. Chceme nastaviť nové projekty tak, aby mohli byť pri ich realizácii súčinné aj podnikateľské subjekty, ktoré by ich finančne podporili. Od predchádzajúceho vedenia, ako aj ostatných regionálnych zväzov, sa chceme odlíšiť okrem iného aj tým, že poskytneme našim mladým tenistom výraznejšiu možnosť prísť do pravidelného kontaktu a trénovať so súčasnými, ako aj bývalými reprezentantmi. Inými slovami, chceme ich dostať do priameho kontaktu s ich vzormi, od ktorých by mali prijímať ich skúsenosti z kurtu.”

Aké projekty pripravujete?

“Niektoré z nich sú zatiaľ len v štádiu príprav. Pre ich realizáciu sú nevyhnutné finančné prostriedky, ktoré musíme najskôr získať. Ročný rozpočet regionálneho zväzu je aj po navýšení sumy na cca 30-tisíc eur z tohto pohľadu výrazne poddimenzovaný. Len pre predstavu, ročný rozpočet BTZ je menší ako priemerný ročný zárobok trénera NTC, pričom máme na Slovensku štyri regionálne zväzy zastrešujúce zhruba 2700 registrovaných tenistov a NTC má 17 trénerov, ktorí sa starajú o zhruba 25 hráčov. Nenarážam tým na to, že si tréneri NTC takýto plat nezaslúžia, skôr na to, že rozpočet STZ je v niektorých oblastiach zle nastavený. Dlhodobé projekty sa z tohto objemu peňazí riešiť nedajú bez toho, aby sme krátili výdavky v iných potrebných kapitolách rozpočtu. Preto sa v začiatkoch sústreďujeme na finančne menej náročné projekty a postupne plánujeme rozbehnúť finančne náročnejšie projekty.”

BTZ doubles specialist

Michal Mertiňák, Igor Zelenay, Martin Kližan, Peter Miklušičák
Zľava Michal Mertiňák, Igor Zelenay, Martin Kližan a Peter Miklušičák (Foto: TASR – Pavel Neubauer)

“Prvým z dlhodobých projektov, ktorý je už spustený, je projekt „BTZ doubles specialist“, ktorý je zameraný na tréningy štvorhier. Projektu sa zatiaľ zúčastňujú Martin Kližan, Michal Mertiňák, Igor Zelenay či Chantal Škamlová. Stihli sme zatiaľ absolvovať tri takto koncipované tréningy, ktorých sa zúčastnilo doposiaľ 20 mladých hráčov, od ktorých máme veľmi pozitívnu spätnú odozvu. Najbližší takýto tréning je naplánovaný na budúci piatok 12.8. a povedie ho Chantal Škamlová. Hráči BTZ sa naň vždy majú možnosť prihlásiť v predstihu cez Instagram alebo mail BTZ. Aby mal tréning zmysel a veľkú hodnotu, je limitovaný pre maximálne 8 hráčov na tréning. Za účasť si hráči platia veľmi symbolický poplatok, zvyšok nákladov hradí BTZ vo svojej réžii. Toto považujeme za jednu z ciest, ako mladým hráčom pomôcť v ich kvalitatívnom napredovaní. Majú priestor k tomu, aby sa pýtali skúsených reprezentantov na čokoľvek. Martin Kližan takto zorganizoval napr. jednodňový kemp. Napriek tomu, že počasie bolo v ten deň premenlivé a hráči strávili na kurte len dve hodiny, mali celý deň Martina k dispozícii a ten im v rámci tém spojených s tenisom takto mohol predať mnoho skúseností, ktorých má bývalý 24. hráč sveta rozhodne dosť. A to je hlavná myšlienka celého projektu. Motivovať mladých hráčov aj tým, že prídu do kontaktu so svojimi vzormi a môžu sa tak od nich mnohému naučiť.”Vzdelávanie s BTZ

“Druhým projektom, ktorý štartujeme práve dnes v piatok je „Vzdelávanie s BTZ“. Takto chceme výraznejšou mierou prispieť ku vzdelaniu rodičov aj mladých hráčov v oblasti tenisu. Častokrát sme svedkami situácie, keď rodič priamo zasahuje do tréningového procesu svojich detí. Trénerovi častokrát nezostane nič iné, ako zmeniť štruktúru tréningu, či dokonca techniku úderov. Napriek tomu, že sú to rodičia, kto financuje tréningový proces a viacerí majú pocit, že tomu rozumejú, nemali by byť oni riadiacim článkom tréningového procesu, ale samotný tréner. Rodičia, ktorí predtým nehrávali súťažne tenis, by mali v tomto procese byť nápomocní, no veľakrát sa stáva, že napriek ich dobrému úmyslu v konečnom dôsledku len brzdia tenisový progres ich detí. Tento vzdelávací proces budeme realizovať formou prednášok, seminárov alebo workshopov prebiehajúcich počas mládežníckych turnajov organizovaných v Bratislavskom regióne. Radi by sme im predali vedomosti a skúsenosti, ktoré nemajú ako inak získať. Už dnes počas „B“ turnaja starších žiakov na TK Jednotke v Petržalke prebehne prvá naplánovaná prednáška spojená s diskusiou na tému „Obmedzenia športového výkonu – najčastejšie chyby rodičov a hráčov v procese“, ktorú povedie Peter Grič, šéftréner VTC Pezinok a športový kouč. Druhú takúto prednášku plánujeme zhruba o dva týždne na trochu inú tému s Adamom Truhlářom. Ďalšie témy budú pravidelne organizované s ďalšími trénermi, koučmi, športovými psychológmi či bývalými hráčmi, medzi ktorými nebudú chýbať mená ako Vladimír Pláteník, Martin Hromec, Erik Csarnakovics, Michal Mertiňák, Martin Babik, či ďalší odborníci, ktorí sa radi zapoja do nášho projektu.”

Iné projekty BTZ

“Cieľom projektu „ Hľadáme tenisové talenty na školách“ je rozšíriť členskú základňu na území bratislavského kraja tým že pritiahneme viac detí k tenisu, pričom ich k nemu chceme „dotiahnuť“ priamo z prvých ročníkov konkrétnych základných škôl. Akým spôsobom zatiaľ nechcem veľmi špecifikovať, keďže projekt len rozbiehame. Taktiež máme v pláne pravidelne organizovať sústredenia, medzinárodné ženské či mužské turnaje, poprípade prize-money turnaje pre dospelých. Postupne chceme vytvoriť aj „BTZ tím“ mladých tenisových nádejí, ktorým by sme radi poskytovali podporu v ich tenisovom raste. Na tieto projekty však potrebujeme nájsť aj silných partnerov, ktorí budú vedieť pomôcť BTZ pri ich financovaní a naopak podpora BTZ prinesie aj im recipročne určité benefity. Okrem mediálnej spolupráce s vaším portálom Tenisovysvet.sk stoja za zmienku azda ešte prebiehajúce jednania o spolupráci so športovým TV kanálom či lokálnou televíziou, poprípade kooperácia s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského či s Paneurópskou vysokou školou v určitých oblastiach tenisu. O týchto projektoch si môžeme povedať viac nabudúce.”

Slovo na záver

“Rád by som však ešte touto cestou na záver vyzval podnikateľov a firmy (nie len) v Bratislavskom regióne, aby sa zamysleli nad dlhodobým prínosom podpory športu v spoločnosti ako takej, obzvlášť podpory športujúcej mládeže. Šport ako spoločenská téma je odsúvaná na okraj záujmu spoločnosti, kompetentní vo verejných funkciách sa o šport, poprípade tenis, zaujímajú len okrajovo, nanajvýš vždy pred voľbami. Preto je potrebné, aby ich v tejto zvláštnej dobe zastúpil súkromný sektor. Taktiež je pre tenis veľmi dôležité, aby sa podpora tenisu začala v spoločnosti vnímať ako vec prestíže tak, ako to vidíme napríklad v západných krajinách. Ako si totižto vychováme našu mládež, tak sa aj ona bude neskôr starať o nás na oplátku. V individuálnom športe, akým tenis je, to platí dvojnásobne. Preto pokiaľ máte k tenisu blízko, existuje vždy viacero možností, ako ho (nielen) v Bratislavskom regióne možno podporiť. Investícia do tenisu a mládeže bude vždy dobrou investíciou.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

2 komentáre

FOTO Zelenay opäť rozdával cenné skúsenosti mladým a vyjadril sa k deblovej budúcnosti Kleina: S Poláškom nebudeme reprezentovať večne 14 decembra, 2022 - 4:07 pm

[…] BTZ doubles specialist aj vzdelávanie s BTZ: Bratislavský tenisový zväz rozbieha zaujímavé nov… […]

Reply
KOMENTÁR Davis Cup: Generačná výmena je konečne tu, čo bude ďalej? 6 februára, 2023 - 4:21 pm

[…] BTZ doubles specialist aj vzdelávanie s BTZ: Bratislavský tenisový zväz rozbieha zaujímavé nov… […]

Reply

Leave a Comment

15 − eight =